Ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

Mã ngành: 7140237

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội 36.23 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024