Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Mã ngành: 7140215

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 19 0
2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 19 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 21 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 700 0