Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Mã ngành: 7140215

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 19 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 24 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 763 0