Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Mã ngành: 7140214

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 21.7 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 24.64 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024