Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Mã ngành: 7140214

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng 0 20.35
2 Trường Đại học Bạc Liêu 24 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng 22.32 23.79

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022