Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Mã ngành: 7140214

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Bạc Liêu 24 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022