Ngành Quản lý tài nguyên nước

Mã ngành: 7850198

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý tài nguyên nước

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024