Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản lý năng lượng

Mã ngành: 7510602

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý năng lượng

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Điện Lực 17 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 650 0