Ngành Quản lý năng lượng

Mã ngành: 7510602

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý năng lượng

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Điện Lực 22 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Điện Lực 18.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024