Ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành: 7310110

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý kinh tế

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Thương mại 25.7 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024