Ngành Quản lý bệnh viện

Mã ngành: 7720802

Ngành Quản lý bệnh viện là gì?

Quản lý bệnh viện (hospital management) là thuật ngữ nói về việc điều hành, vận hành nguồn tài nguyên của bệnh viện như: quy chế, chính sách, chế độ của bệnh viện, luật khám chữa bệnh, bảo hiểm, chuyên môn y tế, nguồn nhân lực, nguồn tài chính, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị y tế, công nghệ quản trị,… tất cả làm sao cho bệnh viện đạt được tăng trưởng bền vững và tốt nhất.

Học ngành Quản lý bệnh viện là học gì?

Sinh viên ngành Quản lý bệnh viện được trang bị các kiến thức về quản trị kinh doanh, quản trị nhà nước và quản lý ngành y tế, kinh tế y tế và y tế công cộng, Anh ngữ, tin học tổng quát và chuyên ngành. Đây là ngành học đào tạo hai ngành chuyên sâu là: quản trị chất lượng và tài chính kế toán y dược. Đào tạo các kiến thức liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, kế toán quản trị, marketing, dịch tễ học, quản lý chương trình y tế, lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh án, tổ chức điều dưỡng, môi trường, dược, bảo hiểm y tế… Sinh viên được trang bị các kiến thức theo hướng tổng quát quản trị kinh doanh và ngành chuyên sâu quản trị bệnh viện.

Học ngành Quản lý bệnh viện ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý bệnh viện có thể đảm nhiệm một số công việc như:

 • Tổ chức điều hành cơ sở y tế, bệnh viện công lập cũng như tư nhân với nhiều vai trò khác nhau như : Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc hay Trưởng, Phó phòng Ban chức năng.
 • Trong các cơ sở y tế hoặc các lĩnh vực phi y khoa như: quản lý trang thiết bị, con người, vật tư, các dự án, các chương trình hợp tác của các bệnh viện, các trung tâm y tế, cơ sở y tế; có khả năng tự kinh doanh trong các tổ chức y tế và ngoài y tế.
 • Quản lý điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế và quản trị ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cơ quan nghiên cứu hay giáo dục.
 • Tổ chức và điều hành hội nghị, đàm phán với đối tác.
 • Lập kế hoạch hoạt động và phát triển đơn vị.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý bệnh viện.
 • Phụ tá cho Ban giám đốc các bệnh viện trong khâu điều hành.
 • Quản lý nhân viên, quản lý hồ sơ, làm ở phòng tổ chức hành chính của các bệnh viện.
 • Quản lý điều hành các cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế…

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Quản lý bệnh viện

Để học tập tốt và thành công trong ngành Quản lý bệnh viện, bạn cần có những tố chất sau:

 • Tầm nhìn xa và rộng;
 • Đổi mới trong công tác quản lý và điều hành;
 • Quy tụ nhân viên giỏi có trình độ;
 • Năng lực quản lý và làm việc hiệu quả;
 • Công bằng trong mọi sự việc nảy sinh hay công việc thường ngày;
 • Giao tiếp tốt.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý bệnh viện

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM 15 0
2 Trường Đại học Nam Cần Thơ 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM 15 18
2 Trường Đại học Nam Cần Thơ 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM 500 500