Ngành Nhiếp ảnh

Mã ngành: 7210301

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Nhiếp ảnh

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024