Ngành Ngôn ngữ Khmer

Mã ngành: 7220106

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Khmer

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Trà Vinh 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Trà Vinh 500 0