Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Khmer

Mã ngành: 7220106

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Khmer

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Trà Vinh 15 15

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 18

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Trà Vinh 0 600