Ngành Ngôn ngữ Khmer

Mã ngành: 7220106

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Khmer

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Trà Vinh 15 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Trà Vinh 400 500