Ngành Ngôn ngữ Thái Lan

Mã ngành: 7220214

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Thái Lan

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 22.43 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024