Ngành Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510106

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 18.1 21

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 23 22

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 0 18