Ngành Luật kinh doanh

Mã ngành: 7380110

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Luật kinh doanh

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội 25.29 0
2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 36.2 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024