Ngành Khoa học thủy sản

Mã ngành: 7620303

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học thủy sản

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nha Trang 16 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nha Trang 22 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nha Trang 500 0