Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Khoa học thủy sản

Mã ngành: 7620303

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học thủy sản

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 650 0