Ngành Khoa học thủy sản

Mã ngành: 7620303

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học thủy sản

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023