Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Mã ngành: 7720499

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công thương TP.HCM 16 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công thương TP.HCM 20.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công thương TP.HCM 600 0