Ngành Khoa học chế biến món ăn

Mã ngành: 7720498

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học chế biến món ăn

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công thương TP.HCM 16 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công thương TP.HCM 20.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công thương TP.HCM 600 0