Ngành Huấn luyện múa

Mã ngành: 7210244

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Huấn luyện múa

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 17.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024