Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Tòa án

Mã trường: HTA
Tên tiếng Việt: Học viện Tòa án
Tên tiếng Anh: VIETNAM COURT ACADEMY
Địa chỉ: Đường 282 Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 024 32.693.693
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Luật 22.1 Nam Phía bắc
2 Luật 24.05 Nam Phía bắc
3 Luật 26.25 Nam Phía bắc
4 Luật 21.7 Nam Phía bắc
5 Luật 24.15 Nữ Phía bắc
6 Luật 23.7 Nữ Phía bắc
7 Luật 27.25 Nữ Phía bắc
8 Luật 23.8 Nữ Phía bắc
9 Luật 22.05 Nam Phía nam
10 Luật 21.4 Nam Phía nam
11 Luật 24.5 Nam Phía nam
12 Luật 21.1 Nam Phía nam
13 Luật 24 Nữ Phía nam
14 Luật 22.95 Nữ Phía nam
15 Luật 25.5 Nữ Phía nam
16 Luật 23.5 Nữ Phía nam