Học viện Tòa án

Mã trường: HTA
Tên viết tắt: VCA
Tên tiếng Việt: Học viện Tòa án
Tên tiếng Anh: VIETNAM COURT ACADEMY
Điện thoại: 024 32.693.693
Hotline:
Địa chỉ: Đường 282 Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 22.1 Nam Phía bắc
2 Luật 24.05 Nam Phía bắc
3 Luật 26.25 Nam Phía bắc
4 Luật 21.7 Nam Phía bắc
5 Luật 24.15 Nữ Phía bắc
6 Luật 23.7 Nữ Phía bắc
7 Luật 27.25 Nữ Phía bắc
8 Luật 23.8 Nữ Phía bắc
9 Luật 22.05 Nam Phía nam
10 Luật 21.4 Nam Phía nam
11 Luật 24.5 Nam Phía nam
12 Luật 21.1 Nam Phía nam
13 Luật 24 Nữ Phía nam
14 Luật 22.95 Nữ Phía nam
15 Luật 25.5 Nữ Phía nam
16 Luật 23.5 Nữ Phía nam