Học viện Tòa án

Mã trường: HTA
Tên viết tắt: VCA
Tên tiếng Việt: Học viện Tòa án
Tên tiếng Anh: VIETNAM COURT ACADEMY
Điện thoại: 024 32.693.693
Hotline:
Địa chỉ: Đường 282 Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 21.5 Nam Phía bắc
2 Luật 23.75 Nữ Phía bắc
3 Luật 22 Nam Phía nam
4 Luật 23.79 Nữ Phía nam
5 Luật 21.15 Nam Phía bắc
6 Luật 21.5 Nữ Phía bắc
7 Luật 21.35 Nam Phía nam
8 Luật 21.75 Nữ Phía nam
9 Luật 26.2 Nam Phía bắc
10 Luật 27.31 Nữ Phía bắc
11 Luật 25 Nam Phía nam
12 Luật 26.63 Nữ Phía nam
13 Luật 22.65 Nam Phía bắc
14 Luật 24.92 Nữ Phía bắc
15 Luật 21.7 Nam Phía nam
16 Luật 23.45 Nữ Phía nam

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 26.55 Nam Phía bắc
2 Luật 27.04 Nữ Phía bắc
3 Luật 26.1 Nam Phía nam
4 Luật 27.76 Nữ Phía nam
5 Luật 25.59 Nam Phía bắc
6 Luật 26.45 Nữ Phía bắc
7 Luật 24.97 Nam Phía nam
8 Luật 26.27 Nữ Phía nam
9 Luật 25.52 Nam Phía bắc
10 Luật 27.44 Nữ Phía bắc
11 Luật 24.5 Nam Phía nam
12 Luật 27.29 Nữ Phía nam
13 Luật 23.87 Nam Phía bắc
14 Luật 26.17 Nữ Phía bắc
15 Luật 22.6 Nam Phía nam
16 Luật 24.6 Nữ Phía nam