Ngành Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Mã ngành: 7905216

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 26.45 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 65.23 0