Ngành Đô thị học

Mã ngành: 7580112

Ngành Đô thị học là gì?

Đô thị học là ngành khoa học tổng hợp, bao gồm các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị, sử dụng đất đai, đầu tư và phát triển hạ tầng công cộng. Đây là ngành học mới được đánh giá cao trong nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch.

Học Ngành Đô thị học là học gì?

Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên ngành như Cơ sở quy hoạch đô thị, Luật đất đai, Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, Kinh tế xây dựng và phát triển đô thị, Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng, Quy trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng, Quy trình quản lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoát nước đô thị, Quy trình quản lý môi trường và chất thải, Quy trình quản lý bất động sản, đất đai, nhà ở đô thị, Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và  trật  tự đô  thị, Khái quát nhiệm vụ và quyền hạn các cấp chính quyền trong quản lý đô thị, Cơ sở điều tra xã hội học.

Học ngành Đô thị học ra trường làm gì?

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Đô thị học, sinh viên sẽ được cung cấp đủ kiến thức và năng lực chuyên môn để đáp ứng các công việc cụ thể như:

  • Nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng, tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách của đô thị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội;
  • Đảm nhiệm việc tư vấn điều phối, quy hoạch kinh tế - xã hội, thiết kế và xây dựng chính sách, thẩm định và đánh giá các dự án có liên quan đến việc phát triển đô thị…

Với các công việc nêu trên, bạn có thể làm việc tại những vị trí như:

  • Các cơ quan công quyền ở các cấp quản lý hành chánh khác nhau (Sở Quy hoạch Kiến trúc, Phòng Quản lý đô thị - xây dựng…), các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế…
  • Bạn cũng có thể tham gia hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu có liên quan đến Đô thị học và Quản lý đô thị hay học lên trình độ chuyên môn cao hơn tại một số chuyên ngành như Khoa học quản lý, Nhân học, Xã hội học…

Những tố chất phù hợp với ngành Đô thị học 

Để học tốt và làm việc hiệu quả với lĩnh vực Đô thị học, người học cần có một số kỹ năng, tố chất như:

  • Có khả năng tư duy logic;
  • Biết lập kế hoạch, phân tích và đánh giá kế hoạch;
  • Có khả năng nhận thức và tính thẩm mỹ trong cách nhìn nhận và tạo dựng cái đẹp.
  • Có tư duy sáng tạo, chịu khó và kiên trì với công việc hoặc kế hoạch đặt ra.
  •  Có thể chịu được áp lực cao và dễ dàng thích nghi với từng môi trường khác nhau.
  • Khả năng làm việc nhóm, truyền đạt, thuyết trình và làm việc độc lập.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Đô thị học

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 620 0