Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Đồ họa tạo hình

Mã ngành: 7210104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Đồ họa tạo hình

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022