Ngành Đồ họa tạo hình

Mã ngành: 7210104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Đồ họa tạo hình

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 16.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024