Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Điêu khắc

Mã ngành: 7210105

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Điêu khắc

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022