Trường Sĩ quan Chính trị (Trường Đại học Chính trị)

Mã trường: LCH
Tên viết tắt: PU
Tên tiếng Việt: Trường Sĩ quan Chính trị (Trường Đại học Chính trị)
Tên tiếng Anh: POLITICAL UNIVERSITY
Điện thoại: 069 597 654
Hotline: 0388153910
Địa chỉ: Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 25.05 Xét tuyển HSG bậc THPT thí sinh Nam miền Bắc
2 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 27.62 Thí sinh Nam miền Bắc
3 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 26.27 Thí sinh Nam miền Nam
4 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 23.93 Xét tuyển HSG bậc THPT thí sinh Nam miền Nam
5 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 19.55 Thí sinh Nam miền Bắc
6 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 19.8 Thí sinh Nam miền Nam
7 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 24.2 Thí sinh Nam miền Bắc
8 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 23.75 Thí sinh Nam miền Nam
9 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 22.6 Xét tuyển HSG bậc THPT thí sinh Nam miền Nam