Trường Đại học An Ninh Nhân Dân

Mã trường: ANS
Tên viết tắt: VPSU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học An Ninh Nhân Dân
Tên tiếng Anh: VIETNAM PEOPLES SECURITY UNIVERSITY
Điện thoại: 0283 896 3883
Hotline: 0975 955 717
Địa chỉ: Km18 Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ An ninh-Nam 19.54
2 Nghiệp vụ An ninh-Nam 20.06
3 Nghiệp vụ An ninh-Nam 21.54
4 Nghiệp vụ An ninh-Nữ 25.29
5 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ 26.06
6 Nghiệp vụ An ninh-Nữ 25.21
7 Gửi đào tạo ngành Y-Nam 23.84