Học viện Phòng Không – Không Quân

Mã trường: PKH
Tên viết tắt: ADAFA.
Tên tiếng Việt: Học viện Phòng Không – Không Quân
Tên tiếng Anh: AIR DEFENSE - AIR FORCE ACADEMY
Điện thoại: 069592892
Hotline: 0989562007
Địa chỉ: Kim Sơn, Sơn Tây, TP. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023