Học viện Biên Phòng

Mã trường: BPH
Tên viết tắt: HVBP
Tên tiếng Việt: Học viện Biên Phòng
Tên tiếng Anh: BORDER GUARD ACADEMY.
Điện thoại: 0243 3830 531
Hotline: 069 596004
Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngành Biên phòng 23.86 TS nam miền Bắc
2 Ngành Biên phòng 20.45 TS nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế)
3 Ngành Biên phòng 21.95 TS nam Quân khu 5
4 Ngành Biên phòng 23.09 TS nam Quân khu 7
5 Ngành Biên phòng 21.25 TS nam Quân khu 9
6 Ngành Biên phòng 26.99 TS nam miền Bắc
7 Ngành Biên phòng 22.75 TS nam Quân khu 4 (Quảng
8 Ngành Biên phòng 25.57 TS nam Quân khu 5
9 Ngành Biên phòng 24.87 TS nam Quân khu 7
10 Ngành Biên phòng 25.75 TS nam Quân khu 9
11 Ngành Luật 27.47 TS nam miền Bắc
12 Ngành Luật 25.5 TS nam miền Nam