Học viện Biên Phòng

Mã trường: BPH
Tên viết tắt: HVBP
Tên tiếng Việt: Học viện Biên Phòng
Tên tiếng Anh: BORDER GUARD ACADEMY.
Điện thoại: 0243 3830 531
Hotline: 069 596004
Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngành Biên phòng 26.05 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam miền Bắc
2 Ngành Biên phòng 19.8 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam miền Bắc
3 Ngành Biên phòng 26.7 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 4 (Quảng Trị
4 Ngành Biên phòng 24 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 5
5 Ngành Biên phòng 24.6 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam Quân khu 7
6 Ngành Biên phòng 23.5 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 7
7 Ngành Biên phòng 24.5 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 9
8 Ngành Biên phòng 28 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam miền Bắc
9 Ngành Biên phòng 28.75 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 28.75 điểm xét điểm môn Văn >= 9.25 điểm
10 Ngành Biên phòng 28 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 28.75 điểm xét điểm môn Văn >= 9.25 điểm
11 Ngành Biên phòng 25.75 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 5, miền Nam. Thí sinh mức 25.75 điểm: TCP1 xét điểm môn Văn >= 7.25 điểm
12 Ngành Biên phòng 25.75 Xét tuyển điểm thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 7. Thí sinh mức 25.75 điểm xét điểm môn Văn >= 7.75
13 Ngành Biên phòng 26.75 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 9. Thí sinh mức 26.75 điểm xét điểm môn Văn >= 7.75
14 Ngành Luật 28.25 Thí sinh nam miền Bắc, xét tuyển kết quả thi TNTHPT. Thí sinh mức 28.25: TCP1: xét điểm môn Văn >= 8.5
15 Ngành Luật 26.75 Thí sinh nam miền Nam, xét tuyển kết quả thi TNTHPT. Thí sinh mức 26.75 xét điểm môn Văn >= 7.25