Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Đạo diễn sân khấu

Mã ngành: 7210227

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Đạo diễn sân khấu

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022