Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành: 7620113

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022