Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành: 7620113

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Cần Thơ 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Cần Thơ 21 18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024