Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành: 7620113

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 16 0
2 Trường Đại học Cần Thơ 15.25 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Cần Thơ 19.5 21

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023