Ngành Chương trình ĐHCQ chất lượng cao

Mã ngành: 7340001

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Chương trình ĐHCQ chất lượng cao

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM 24.1 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM 106 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024