Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã ngành: 7229008

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận của Chủ nghĩa Mác-Lênin hợp thành chuyên về lĩnh vực chủ nghĩa xã hội khoa học. Ngành học này giảng dạy các kiến thức về phương pháp tư duy khoa học và kỹ năng giải quyết mọi vấn đề trong đời sống.

Viện chủ nghĩa xã hội khoa học (ảnh chụp tháng 9/2019)

Học ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học là học gì?

Theo học ngành này, sinh viên sẽ được trang bị khối kiến thức về hệ thống chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước,… Bên cạnh đó, ngành học này còn cung cấp tri thức chuyên sâu về xây dựng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, thủ tiêu chủ nghĩa tư bản. Giúp các bạn có cái nhìn sâu hơn về lập luận, phân tích, thuyết trình phục vụ cho công việc. Ngoài ra, học ngành này, các bạn sẽ hình thành nên ý thức, tư tưởng bảo vệ hệ tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Học ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học có thể đảm nhận các vị trí sau:

 • Giảng viên chuyên ngành học và các môn liên quan tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề;
 • Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu chính trị, triết học hay các cơ quan nghiên cứu triết học;
 • Biên tập viên tại các cơ quan phát hành sách, tòa soạn báo,…;
 • Nhân viên hành chính văn phòng làm việc tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài,…;
 • Cán bộ làm công tác quản lý tại các cơ quan Đảng từ cấp trung ương tới địa phương;

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Để học tập và làm việc tốt trong ngành Chủ nghĩa xã hội khoa họcbạn cần có một số tố chất cơ bản sau:

 • Yêu thích khám phá các lĩnh vực liên quan đến Triết học;
 • Có khả năng linh hoạt, đầu óc sáng tạo, tư duy nhanh chóng;
 • Có khả năng về lý luận, thuyết trình, phân tích, đánh giá;
 • Có khả năng lên kế hoạch cho công việc và thực hiện mục tiêu đó;
 • Cẩn thận, cần cù, chăm chỉ, chịu khó trong công việc;
 • Có tính tự lập, nhẫn nại và có thái độ làm việc nghiêm túc;
 • Thích những thử thách, không ngại khó khăn;
 • Thích ứng nhanh với công việc và biết ứng dụng lý luận trong đời sống
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 23.94 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 8.44 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024