Ngành Âm nhạc học

Mã ngành: 7210201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Âm nhạc học

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Trà Vinh 15 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024