Ngành Âm nhạc học

Mã ngành: 7210201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Âm nhạc học

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 15 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 600 0