Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp

Mã trường: TGH
Tên tiếng Việt: Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp
Tên tiếng Anh: MILITARY COLLEGE OF TANK ARMOUR OFFICER
Địa chỉ: Xã Tam Long, Huyện Kim Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113 539 021
Hotline: 0974 177 426
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0