Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp

Mã trường: TGH
Tên viết tắt: TTG
Tên tiếng Việt: Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp
Tên tiếng Anh: MILITARY COLLEGE OF TANK ARMOUR OFFICER
Điện thoại: 02113 539 021
Hotline: 0974 177 426
Địa chỉ: Xã Tam Long, Huyện Kim Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.