Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTF
Tên viết tắt: SFL-TNU
Tên tiếng Việt: Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
Điện thoại: 0208 3648 489
Hotline: 0947 112 681
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Tiếng Anh 23.7
2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 24.4
3 Ngôn ngữ Anh 21
4 Ngôn ngữ Pháp 16
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 22.3

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Tiếng Anh 25.5
2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 26.8
3 Ngôn ngữ Anh 25.5
4 Ngôn ngữ Pháp 18
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 26.7