Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Mã trường: YPB
Tên viết tắt: HPMU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Tên tiếng Anh: Hai Phong University of Medicine and Pharmacy
Điện thoại: 02253.731.907
Hotline:
Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm - Ngô Quyền - Hải Phòng
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa (A) 25.6
2 Y khoa (B) 26.2
3 Y học dự phòng 19.1 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 18.85, môn 1: 6, môn 2: 5.25, môn 3: 7.6
4 Y học cổ truyền 21 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 19.5, môn 1: 6.75, môn 2: 5.75, môn 3: 7.0
5 Dược học 25.1 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 24.35, môn 1: 8.75, môn 2: 7.6, môn 3: 8.0
6 Dược học 25.3 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.05, môn 1: 7.75, môn 2: 8.5, môn 3: 8.8
7 Dược học (D) 24.3 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 24.3, môn 1: 8.5, môn 2: 7.2, môn 3: 8.6
8 Điều dưỡng 19.05 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 18.55, môn 1: 5.75, môn 2: 5.0, môn 3: 7.8
9 Răng - Hàm - Mặt 26
10 Kỹ thuật xét nghiệm y học 23.45 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 22.7, môn 1: 7.0, môn 2: 7.5, môn 3: 8.2