Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTY
Tên viết tắt: TUMP
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICNE AND PHARMACY
Điện thoại: 0208 3852 671
Hotline: 0208 3852 671
Địa chỉ: Số 284 Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 25.75
2 Y học dự phòng 21.8
3 Dược học 24.8
4 Điều dưỡng 19
5 Hộ sinh 19
6 Răng - Hàm - Mặt 26.75
7 Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.2

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 26.5
2 Y học dự phòng 22.4
3 Dược học 23
4 Điều dưỡng 19.6
5 Hộ sinh 21.2
6 Răng - Hàm - Mặt 28
7 Kỹ thuật xét nghiệm y học 22.5