Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTY
Tên viết tắt: TUMP
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICNE AND PHARMACY
Điện thoại: 0208 3852 671
Hotline: 0208 3852 671
Địa chỉ: Số 284 Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 25.75
2 Y học dự phòng 21.8
3 Dược học 24.8
4 Điều dưỡng 19
5 Hộ sinh 19
6 Răng - Hàm - Mặt 26.75
7 Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.2

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 26.5
2 Y học dự phòng 22.4
3 Dược học 23
4 Điều dưỡng 19.6
5 Hộ sinh 21.2
6 Răng - Hàm - Mặt 28
7 Kỹ thuật xét nghiệm y học 22.5