Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Vinh

Mã trường: TDV
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Vinh
Tên tiếng Anh: Vinh University
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Website: vinhuni.edu.vn
Điện thoại: (0238)3855.452
Hotline: (0238)8988.989
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Giáo dục chính trị 18.5
2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 18.5
3 25 Môn năng khiếu nhân hệ số 2, điểm 2 môn văn hóa + 2/3 điểm ưu tiên từ 12.33 điểm trở lên
4 Giáo dục Thể chất 28 Môn năng khiếu nhân hệ số 2, điểm 2 môn văn hóa + 2/3 điểm ưu tiên từ 11.66 điểm trở lên
5 Giáo dục Tiểu học 23
6 Sư phạm Địa lý 18.5
7 Sư phạm Hoá học 18.5
8 Sư phạm Lịch sử 18.5
9 18.5
10 25
11 Sư phạm Tin học 22
12 Sư phạm Toán học 18.5
13 Sư phạm Sinh học 24.5
14 Sư phạm Vật lý 18.5
15 Điều dưỡng 19
16 Báo chí 15
17 14
18 Chính trị học 20
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
20 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 15
21 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
22 Công nghệ kỹ thuật hoá học 19
23 Công nghệ Sinh học 16.5
24 15
25 Công nghệ thực phẩm 15
26 Công tác xã hội 15
27 15
28 16
29 15
30 Kinh tế xây dựng 15
31 Kinh tế nông nghiệp 20
32 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 15
33 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15
34 14
35 Kỹ thuật Phần mềm 15
36 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
37 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 19
38 Khoa học máy tính 18
39 Khoa học Môi trường 21.5
40 Khuyến nông 18
41 15
42 Luật kinh tế 15
43 20 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 15 điểm trở lên
44 19
45 Nuôi trồng thuỷ sản 14
46 Sinh học 19
47 Quản lý đất đai 14
48 Quản lý giáo dục 15
49 Quản lý Nhà nước 15
50 Quản lý tài nguyên và môi trường 14
51 Quản lý văn hoá 15
52 16
53 Thương mại điện tử 15
54 Việt Nam học 15
55 15