Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Mã trường: VHS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Văn hóa TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF CULTURE
Địa chỉ: 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcmuc.edu.vn/
Điện thoại: (028)3899.2901
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Thông tin - thư viện 15
2 Bảo tàng học 15
3 24
4 Quản trị Lữ hành 25
5 Hướng dẫn Du lịch 24
6 Kinh doanh xuất bản phẩm 15
7 Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 15
8 Quản lý Di sản văn hóa 15
9 Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật 15
10 QLVH - Biểu diễn nghệ thuật 15
11 Văn hóa Việt Nam 16.5
12 Công nghiệp Văn hóa 15
13 Truyền thông Văn hóa 20
14 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Thông tin - thư viện 16
2 Bảo tàng học 16
3 23.5
4 Quản trị Lữ hành 25
5 Hướng dẫn Du lịch 23
6 Kinh doanh xuất bản phẩm 16
7 Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 18
8 Quản lý Di sản văn hóa 18
9 Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật 16
10 QLVH - Biểu diễn nghệ thuật 21
11 Văn hóa Việt Nam 16
12 Công nghiệp Văn hóa 16
13 Truyền thông Văn hóa 21
14 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 16