Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Mã trường: VHS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Văn hóa TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF CULTURE
Địa chỉ: 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcmuc.edu.vn/
Điện thoại: (028)3899.2901
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Thông tin - thư viện 15
2 Bảo tàng học 15
3 Quản trị Lữ hành 25
4 Hướng dẫn Du lịch 24
5 Kinh doanh xuất bản phẩm 15
6 Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 21
7 Quản lý Di sản văn hóa 16
8 Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật 18
9 QLVH - Biểu diễn nghệ thuật 18
10 Văn hóa Việt Nam 16
11 Công nghiệp Văn hóa 16
12 Truyền thông Văn hóa 23
13 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 15
14 Du lịch 24.25