Trường Đại học Văn Hiến

Mã trường: DVH
Tên viết tắt: VHU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Văn Hiến
Tên tiếng Anh: VAN HIEN UNIVERSITY
Điện thoại: 028 3832 0333
Hotline:
Địa chỉ: 665 - 667 - 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Thanh nhạc 17
2 Piano 17
3 Ngôn ngữ Anh 22
4 Ngôn ngữ Pháp 21
5 Truyền thông đa phương tiện 21
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 21
7 Ngôn ngữ Nhật 21
8 Văn học 22
9 Khoa học máy tính 21.05
10 Thương mại điện tử 22
11 Văn hoá học 20.75
12 Xã hội học 21
13 Luật 21.05
14 Kế toán 22
15 Tâm lý học 22
16 Đông phương học 21.05
17 Việt Nam học 20.25
18 Công nghệ thực phẩm 18.35
19 Quản trị kinh doanh 23
20 Tài chính - ngân hàng 22
21 Công nghệ Sinh học 20
22 Công nghệ thông tin 22
23 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 22
24 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 21.35
25 Du lịch 21
26 Quan hệ Công chúng 23
27 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 22
28 Quản trị khách sạn 21
29 Kinh tế 20.05

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Thanh nhạc 18
2 Piano 18
3 Ngôn ngữ Anh 18
4 Ngôn ngữ Pháp 18
5 Truyền thông đa phương tiện 18
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 18
7 Ngôn ngữ Nhật 18
8 Văn học 18
9 Khoa học máy tính 18
10 Thương mại điện tử 18
11 Văn hoá học 18
12 Xã hội học 18
13 Luật 18
14 Kế toán 18
15 Tâm lý học 18
16 Đông phương học 18
17 Việt Nam học 18
18 Công nghệ thực phẩm 18
19 Quản trị kinh doanh 18
20 Tài chính - ngân hàng 18
21 Công nghệ Sinh học 18
22 Công nghệ thông tin 18
23 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18
24 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 18
25 Du lịch 18
26 Quan hệ Công chúng 18
27 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 18
28 Quản trị khách sạn 18
29 Kinh tế 18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 550
2 Ngôn ngữ Pháp 550
3 Truyền thông đa phương tiện 550
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 550
5 Ngôn ngữ Nhật 550
6 Văn học 550
7 Khoa học máy tính 550
8 Thương mại điện tử 550
9 Văn hoá học 550
10 Xã hội học 550
11 Luật 550
12 Kế toán 550
13 Tâm lý học 550
14 Đông phương học 550
15 Việt Nam học 550
16 Công nghệ thực phẩm 550
17 Quản trị kinh doanh 550
18 Tài chính - ngân hàng 550
19 Công nghệ Sinh học 550
20 Công nghệ thông tin 550
21 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 550
22 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 550
23 Du lịch 550
24 Quan hệ Công chúng 550
25 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 550
26 Quản trị khách sạn 550
27 Kinh tế 550