Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Tên tiếng Anh: TON DUC THANG UNIVERSITY
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.
Website: tdtu.edu.vn/
Điện thoại: 1900 2024
Hotline: 1900 2024
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Thiết kế công nghiệp 24.5 Vẽ HHMT
2 Thiết kế đồ họa 30 Vẽ HHMT
3 Thiết kế thời trang 25 Vẽ HHMT
4 33.25 Môn điều kiện: Anh
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 31.5 D01, D11: Anh
6 Xã hội học 29.25 A01, D01: Anh
7 Việt Nam học 31.75 A01,D01: Anh
8 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) 32.75 A01,D01: Anh
9 34.25 A00: Toán
10 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) 34.25 A00: Toán
11 Marketing 35.25 A00: Toán
12 Kinh doanh quốc tế 35.25 A00: Toán
13 33.5 A00: Toán
14 33.5 A00, C01: Toán
15 Quan hệ lao động 29 A00, C01: Toán
16 33.25 A00, A01: Toán
17 Công nghệ Sinh học 27 A00: Hóa
18 Khoa học Môi trường 24 Môn điều kiện: Toán
19 Kỹ thuật cơ điện tử 28.75 Môn điều kiện: Toán
20 Toán ứng dụng 24 Toán >= 5
21 Thống kê 24 Toán >= 5
22 Khoa học máy tính 33.75 Môn điều kiện: Toán
23 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 33 Môn điều kiện: Toán
24 Kỹ thuật Phần mềm 34.5 Môn điều kiện: Toán
25 Công nghệ kỹ thuật môi trường 24 Môn điều kiện: Toán
26 Kỹ thuật điện 28 Môn điều kiện: Toán
27 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 28 Môn điều kiện: Toán
28 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 31.25 Môn điều kiện: Toán
29 Kỹ thuật hóa học 28 Môn điều kiện: Hóa
30 25.5 Vẽ HHMT, Vẽ HHMT >=6
31 Quy hoạch vùng và đô thị 24 A00, A01: Toán
32 Thiết kế Nội thất 27 Vẽ HHMT
33 27.75 Môn điều kiện: Toán
34 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 24 Môn điều kiện: Toán
35 Dược học 33 Môn điều kiện: Hóa
36 Công tác xã hội 24 A01, D01: Anh
37 Quản lý thể dục thể thao 29.75 A01, D01: Anh
38 Golf 23 A01, D01: Anh
39 Bảo hộ lao động 24 Môn điều kiện: Toán
40 Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc 25 A01,D01: Anh
41 Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc 26 A00: Toán
42 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc 25 Môn điều kiện: Toán
43 Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 24 Vẽ HHMT
44 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 30.75 Môn điều kiện: Anh
45 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch)- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 28 A01, D01: Anh
46 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 33 A00: Toán
47 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 31.5 A00: Toán
48 Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 33 A00: Toán
49 Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 33 A00: Toán
50 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 29.25 A00: Toán
51 Kế toán - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 27.5 A00, C01: Toán
52 Luật - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 29 A00, A01: Toán
53 Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 24 A00: Hóa
54 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 30 Môn điều kiện: Toán
55 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 31.5 Môn điều kiện: Toán
56 Kỹ thuật điện -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 24 Môn điều kiện: Toán
57 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 24 Môn điều kiện: Toán
58 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 24 Môn điều kiện: Toán
59 Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 24 Môn điều kiện: Toán
60 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 25 Môn điều kiện: Anh
61 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 25 A00: Toán
62 Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 25.5 A00: Toán
63 Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24 A00, C01: Toán
64 Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24 A00: Hóa
65 Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 24 A00: Toán
66 Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 25 A00: Toán
67 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24 Môn điều kiện: Toán
68 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24 Môn điều kiện: Toán
69 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng Tiếng Anh 24 A01,D01: Anh
70 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24 Môn điều kiện: Toán
71 Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24 Môn điều kiện: Toán
72 Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 26 D01
73 Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 26 A00: Toán
74 Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 26 A00: Toán
75 Kế toán -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 25 A00, C01: Toán
76 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang 25 A01,D01: Anh
77 Kỹ thuật phần mềm - chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang 25 Môn điều kiện: Toán
78 Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 25 A00, A01: Toán
79 Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc 26 D01