Trường Đại học Tiền Giang

Mã trường: TTG
Tên viết tắt: TGU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tiền Giang
Tên tiếng Anh: Tien Giang University
Điện thoại: 0273 3 872 624
Hotline: 0913 043 841
Địa chỉ: Số 119, đường Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 24
2 Sư phạm Toán học 23.25
3 Sư phạm Ngữ văn 23.25
4 Kế toán 21.5
5 Quản trị kinh doanh 20
6 Tài Chính - Ngân hàng 20
7 Kinh tế 21.25
8 Luật 21.75
9 Công nghệ thực phẩm 15
10 Nuôi trồng thuỷ sản 15
11 Chăn nuôi 15
12 Công nghệ Sinh học 15
13 Bảo vệ thực vật 15
14 Công nghệ Thông tin 18.5
15 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.5
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
17 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15
19 Văn hoá học 18.5
20 Du lịch 19

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 24.41
2 Quản trị kinh doanh 24.08
3 Tài Chính - Ngân hàng 22.11
4 Kinh tế 20.31
5 Luật 22.44
6 Công nghệ thực phẩm 18.45
7 Nuôi trồng thuỷ sản 18
8 Chăn nuôi 18
9 Công nghệ Sinh học 18
10 Bảo vệ thực vật 18
11 Công nghệ Thông tin 20.54
12 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 20.54
13 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
14 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
15 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18
16 Văn hoá học 18
17 Du lịch 18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ thực phẩm 614
2 Nuôi trồng thuỷ sản 600
3 Chăn nuôi 600
4 Bảo vệ thực vật 669
5 Công nghệ Thông tin 617
6 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 614
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 720
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 600
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 634
Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục mầm non 17

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục mầm non 18