Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Thương mại

Mã trường: TMA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thương mại
Tên tiếng Anh: ThuongMai University
Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tmu.edu.vn/
Điện thoại: (024) 3764 3219
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) 25.8
2 Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) 25.5
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) 25.4
4 Marketing (Marketing thương mại) 26.7
5 Marketing (Quản trị thương hiệu) 26.15
6 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) 26.5
7 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 26
8 Kế toán (Kế toán công) 24.9
9 Kiểm toán (Kiểm toán) 25.7
10 Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) 26.3
11 Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) 26.3
12 Kinh tế (Quản lý kinh tế) 25.15
13 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) 25.3
14 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) 24.3
15 Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) 26.25
16 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) 25.4
17 Luật kinh tế (Luật kinh tế) 24.7
18 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) 24.05
19 Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) 25.25
20 Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) 25.55
21 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 24
22 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) 24
23 Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) 24.6
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) 24.25
25 Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) 24.25