Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

Mã trường: HNM
Tên viết tắt: HNMU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Tên tiếng Anh: HA NOI METROPOLITAN UNIVERSITY
Điện thoại: 0243 833 0708
Hotline: 0986 735 046
Địa chỉ: Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản lý giáo dục 20.33 TTNV <= 4
2 Giáo dục Mầm non 20
3 Giáo dục Tiểu học 28.78 TTNV <= 3
4 Giáo dục Đặc biệt 20
5 Giáo dục Công dân 20
6 Sư phạm Toán học 29.03 TTNV <= 1
7 Sư phạm Vật lý 28.65
8 Sư phạm Ngữ văn 28.3 TTNV <= 2
9 Sư phạm Lịch sử 20
10 Ngôn ngữ Trung Quốc 30.02 TTNV <= 2
11 Chính trị học 18
12 Việt Nam học 22.08 TTNV <= 1
13 Quản lý công 18
14 Toán ứng dụng 18
15 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
16 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 29.82 TTNV <= 3
17 Công tác xã hội 18
18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 29.93 TTNV <= 2
19 Quản trị khách sạn 30.2 TTNV <= 8
20 Luật 29.25 TTNV <= 4
21 Công nghệ Thông tin 29.2 TTNV <= 1
22 Ngôn ngữ Anh 29.88 TTNV <= 1
23 Quản trị kinh doanh 29.83 TTNV <= 2

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản lý giáo dục 28
2 Giáo dục Mầm non 28
3 Giáo dục Tiểu học 33.5
4 Giáo dục Đặc biệt 28
5 Giáo dục Công dân 28
6 Sư phạm Toán học 33.5
7 Sư phạm Vật lý 28
8 Sư phạm Ngữ văn 32.7
9 Sư phạm Lịch sử 28
10 Ngôn ngữ Trung Quốc 33.6
11 Chính trị học 18
12 Việt Nam học 30
13 Quản lý công 18
14 Toán ứng dụng 26.93
15 Công nghệ kỹ thuật môi trường 20
16 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 31.5
17 Công tác xã hội 29
18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 32.5
19 Quản trị khách sạn 32.3
20 Luật 32.6
21 Công nghệ Thông tin 30.5
22 Ngôn ngữ Anh 33.2
23 Quản trị kinh doanh 32.6