Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Mã trường: TTD
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: Da Nang University of Physical Education and Sport
Địa chỉ: Số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Website: dsu.edu.vn/
Điện thoại: 0236.3707188
Hotline: 0236.3707188
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Giáo dục Thể chất 17 Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
2 Huấn luyện thể thao 16.5 Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
3 Quản lý thể dục thể thao 14.5 Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.