Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Mã trường: TDB
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ – Phường TrangHạ - Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
Website: upes1.edu.vn/
Email:
Điện thoại: 02222.217.221
Hotline: 989088845
Thông tin khác: