Trường Đại học Thành Đông

Mã trường: DDB
Tên viết tắt: ĐHTĐ
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thành Đông
Tên tiếng Anh: THANH DONG UNIVERSITY
Email:
Điện thoại: 03203 559 666
Hotline: 0220 3559 666
Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chính trị học 14
2 Quản lý Nhà nước 14
3 Luật kinh tế 14
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14
5 Quản lý đất đai 14
6 Thú y 14
7 Y học cổ truyền 21
8 Dược học 21
9 Điều dưỡng 19
10 Dinh dưỡng 19
11 Luật 14
12 Tài Chính - Ngân hàng 14
13 Công nghệ Thông tin 14
14 Kế toán 14
15 Quản trị kinh doanh 14
16 Quản trị dịch vụ du lịc và Lữ hành 14
17 Quản trị khách sạn 14
18 Công nghệ kỹ thuật ô tô 14
19 Ngôn ngữ Anh 14
20 Ngôn ngữ Trung Quốc 14
21 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
22 Kỹ thuật hình ảnh y học 19
23 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chính trị học 18
2 Quản lý Nhà nước 18
3 Luật kinh tế 18
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18
5 Quản lý đất đai 18
6 Thú y 18
7 Y học cổ truyền 24 Học lực giỏi
8 Dược học 24 Học lực giỏi
9 Điều dưỡng 19.5 Học lực khá
10 Dinh dưỡng 19.5 Học lực khá
11 Luật 18
12 Tài Chính - Ngân hàng 18
13 Công nghệ Thông tin 18
14 Kế toán 18
15 Quản trị kinh doanh 18
16 Quản trị dịch vụ du lịc và Lữ hành 18
17 Quản trị khách sạn 18
18 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
19 Ngôn ngữ Anh 18
20 Ngôn ngữ Trung Quốc 18
21 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.5 Học lực khá
22 Kỹ thuật hình ảnh y học 19.5 Học lực khá
23 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18