Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Thái Bình Dương

Mã trường: TBD
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thái Bình Dương
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: Số 79 Mai Thị Dõng. Nha Trang, Khánh Hòa
Website: pou.edu.vn
Điện thoại: (0258)6 50 05 05
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 14
2 14
3 Đông phương học 14
4 14 Môn tiếng Anh nhân hệ số 2
5 14
6 14
7 14
8 14