Trường Đại học Thái Bình Dương

Mã trường: TBD
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thái Bình Dương
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: (0258)6 50 05 05
Hotline:
Địa chỉ: Số 79 Mai Thị Dõng. Nha Trang, Khánh Hòa
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 14
2 Du lịch 14
3 Đông phương học 14
4 Ngôn ngữ Anh 14 Môn tiếng Anh nhân hệ số 2
5 Quản trị kinh doanh 14
6 Kế toán 14
7 Tài Chính - Ngân hàng 14
8 Công nghệ Thông tin 14