Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tây Đô

Mã trường: DTD
Tên viết tắt: TDU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tây Đô
Tên tiếng Anh: TAY DO UNIVERSITY
Website: tdu.edu.vn/
Điện thoại: (0292)3.840666
Hotline:
Địa chỉ: số 68 đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Dược học 21
2 Điều dưỡng 19
3 Luật kinh tế 15
4 Dinh dưỡng 15
5 Hóa học 15
6 Kế toán 15
7 Tài chính - ngân hàng 15
8 Quản trị kinh doanh 15
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15
10 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 15
11 Marketing 15
12 Kinh doanh quốc tế 15
13 Việt Nam học 15
14 Quản trị khách sạn 15
15 Văn học 15
16 Ngôn ngữ Anh 15
17 Nuôi trồng thuỷ sản 15
18 Du lịch 15
19 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
20 Quản lý đất đai 15
21 Công nghệ thực phẩm 15
22 Văn hoá học 15
23 15
24 Công nghệ thông tin 15
25 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
26 Thú y 15
27 Truyền thông đa phương tiện 15
28 Chăn nuôi 15

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên ngành
1 Dược học 600
2 Điều dưỡng 550
3 Luật kinh tế 550
4 Dinh dưỡng 550
5 Hóa học 550
6 Kế toán 550
7 Tài chính - ngân hàng 550
8 Quản trị kinh doanh 550
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 550
10 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 550
11 Marketing 550
12 Kinh doanh quốc tế 550
13 Việt Nam học 550
14 Quản trị khách sạn 550
15 Văn học 550
16 Ngôn ngữ Anh 550
17 Nuôi trồng thuỷ sản 550
18 Du lịch 550
19 Quản lý tài nguyên và môi trường 550
20 Quản lý đất đai 550
21 Công nghệ thực phẩm 550
22 Văn hoá học 550
23 550
24 Công nghệ thông tin 550
25 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 550
26 Thú y 550
27 Truyền thông đa phương tiện 550
28 Chăn nuôi 550