Trường Đại học Tân Tạo

Mã trường: TTU
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tân Tạo
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: (0272) 3769216
Hotline:
Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, TP. Tân Đức E.City, H. Đức Hòa, tỉnh Long An

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2019

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 21
2 Điều dưỡng 18
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học 18