Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Mã trường: DFA
Tên viết tắt: UFBA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Tên tiếng Anh: THE UNIVERSITY OF FINANCE AND BUSINESS ADMINISTRATOR
Điện thoại: 02213.590.449
Hotline: 02213.590.449
Địa chỉ: Trưng Trắc, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 15
2 Quản trị kinh doanh 15
3 Kinh doanh quốc tế 15
4 Tài chính - ngân hàng 15
5 Kế toán 15
6 Hệ thống thông tin quản lý 15
7 Kiểm toán 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 18
2 Quản trị kinh doanh 18
3 Kinh doanh quốc tế 18
4 Tài chính - ngân hàng 18
5 Kế toán 18
6 Hệ thống thông tin quản lý 18
7 Kiểm toán 18