Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Mã trường: DFA
Tên viết tắt: UFBA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Tên tiếng Anh: THE UNIVERSITY OF FINANCE AND BUSINESS ADMINISTRATOR
Điện thoại: 02213.590.449
Hotline: 02213.590.449
Địa chỉ: Trưng Trắc, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Kinh tế 14
2 Quản trị kinh doanh 14
3 Kinh doanh quốc tế 14
4 Tài chính - ngân hàng 14
5 Kế toán 14
6 Hệ thống thông tin 14
7 Kiểm toán 14

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Kinh tế 18
2 Quản trị kinh doanh 18
3 Kinh doanh quốc tế 18
4 Tài chính - ngân hàng 18
5 Kế toán 18
6 Hệ thống thông tin 18
7 Kiểm toán 18