Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Mã trường: DFA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Tên tiếng Anh: THE UNIVERSITY OF FINANCE AND BUSINESS ADMINISTRATOR
Địa chỉ: Trưng Trắc, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Website: tcqtkd.edu.vn/
Điện thoại: 02213.590.449
Hotline: 02213.590.449
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 14
2 14
3 Kinh doanh quốc tế 14
4 14
5 14
6 Hệ thống thông tin quản lý 14
7 Kiểm toán 14