Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Mã trường: FBU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: 136 Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội
Website: fbu.edu.vn/
Điện thoại: 024 3793 1340
Hotline:
Thông tin khác: