Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Mã trường: DMS
Tên viết tắt: UFM
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF FINANCE - MARKETING
Website: ufm.edu.vn/
Điện thoại: (028) 3772.0406
Hotline:
Địa chỉ: Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 25.9
2 Ngôn ngữ Anh 26.1
3 Marketing 27.1
4 Bất động sản 25.1
5 Kinh doanh quốc tế 26.4
6 Tài chính - ngân hàng 25.4
7 Kế toán 25.3
8 Kinh tế 25.8
9 Luật kinh tế 24.8
10 Hệ thống thông tin 25.2
11 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 24.5
12 Toán kinh tế 21.25
13 Quản trị khách sạn 24.5
14 24.3
15 Quản trị kinh doanh 25.3
16 Marketing 26.2
17 Kế toán 24.2
18 Tài chính - ngân hàng 24.6
19 Kinh doanh quốc tế 25.5
20 Quản trị kinh doanh 24
21 Marketing 24.2
22 Bất động sản 23.5
23 Kinh doanh quốc tế 24

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 27
2 Ngôn ngữ Anh 26.5
3 Marketing 28
4 Bất động sản 26
5 Kinh doanh quốc tế 28
6 Tài chính - ngân hàng 26.5
7 Kế toán 26.5
8 Kinh tế 27
9 Luật kinh tế 26.5
10 Hệ thống thông tin 25
11 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 25
12 Toán kinh tế 26
13 Quản trị khách sạn 25
14 25
15 Quản trị kinh doanh 25.5
16 Marketing 26
17 Kế toán 25
18 Tài chính - ngân hàng 25.5
19 Kinh doanh quốc tế 26
20 Quản trị kinh doanh 24.67
21 Marketing 24.9
22 Bất động sản 24.98
23 Kinh doanh quốc tế 24.75

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 850
2 Ngôn ngữ Anh 800
3 Marketing 900
4 Bất động sản 800
5 Kinh doanh quốc tế 900
6 Tài chính - ngân hàng 820
7 Kế toán 820
8 Kinh tế 850
9 Luật kinh tế 850
10 Hệ thống thông tin 780
11 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 750
12 Toán kinh tế 800
13 Quản trị khách sạn 750
14 750
15 Quản trị kinh doanh 820
16 Marketing 850
17 Kế toán 780
18 Tài chính - ngân hàng 770
19 Kinh doanh quốc tế 830
20 Quản trị kinh doanh 750
21 Marketing 750
22 Bất động sản 750
23 Kinh doanh quốc tế 750